Inscriviu-vos a Prepa, informació de llicències o Bac + 5

La vostra admissió depèn de tres criteris:

El vostre expedient : per participar a les proves i a l’entrevista, el candidat ha d’haver completat estudis científics i haver completat amb èxit la seva escolarització.

Les vostres proves : diverses proves de lògica i de raonament i una prova d’anglès.

La vostra entrevista : permet al candidat presentar el seu projecte professional i al jurat avaluar la idoneïtat d’aquest projecte amb els objectius de l’escola.

El vostre fitxer

Per participar a les proves i a l’entrevista, el candidat ha d’haver cursat estudis científics i haver completat amb èxit la seva escolarització.

Les vostres proves

Diverses proves de lògica i raonament i una prova d’anglès. És un pas fonamental en el procés.

La vostra entrevista

Permet al candidat presentar el seu projecte professional i al jurat avaluar la idoneïtat d’aquest projecte amb els objectius de l’escola.

Inici de les inscripcions

01/01/2022

Finalització de les inscripcions

31/08/2022

Contacte Admissions

04 68 56 80 18
imerir@imerir.com


Informació llicència i BAC+5: Les sessions d’admissió a IMERIR 2022 tindran lloc a Perpinyà o per videoconferència en les següents dates:

 • 14/02/2022
 • 21/02/2022
 • 28/02/2022
 • 21/03/2022
 • 20/04/2022
 • 25/04/2022
 • 02/05/2022
 • 23/05/2022
 • 31/05/2022
 • 13/06/2022
 • 20/06/2022
 • 04/07/2022

Informació llicència i BAC+5: Les sessions col·lectives de suport a la recerca d’empreses (ARE) per a futurs aprenents tindran lloc a Perpinyà o per videoconferència en les dates següents:

 • 15 et 16/02/2022
 • 22 et 23/02/2022
 • 01 et 02/03/2022
 • 22 et 23/03/2022
 • 21 et 22/04/2022
 • 26 et 27/04/2022
 • 03 et 04/05/2022
 • 24 et 25/05/2022
 • 01 et 02/06/2022
 • 14 et 15/06/2022
 • 21 et 22/06/2022
 • 05 et 06/07/2022


Bc + 2: Analista desenvolupador d’aplicacions informàtiques: Les sessions d’admissió a IMERIR 2021 tindran lloc a Perpinyà o per videoconferència en les següents dates:

 • 24/02/2022
 • 03/03/2022
 • 24/03/2022
 • 28/04/2022
 • 05/05/2022
 • 18/05/2022
 • 08/06/2022
 • 29/06/2022
 • 07/07/2022

Bc + 2: Analista desenvolupador d’aplicacions informàtiques: Les sessions col·lectives de suport a la recerca empresarial (ARE) per a futurs aprenents tindran lloc a Perpinyà o per videoconferència en les dates següents:

 • 25/02/2022
 • 04/03/2022
 • 25/03/2022
 • 29/04/2022
 • 06/05/2022
 • 19/05/2022
 • 09/06/2022
 • 30/06/2022
 • 08/07/2022


Informació addicional per telèfon al 04.68.56.80.18 o per correu electrònic a imerir@imerir.com