Una operació “mixta” eficient i reconeguda !

L’aprenentatge és un sistema de formació en estudi-treball que permet adquirir nous coneixements i habilitats a l’escola mentre es desenvolupa una activitat assalariada en una empresa. Més enllà de l’adquisició d’habilitats i experiència immediata que proporciona l’aprenentatge, l’altre avantatge principal és la matrícula gratuïta a més d’un salari que rep del seu empresari.

Seguir els estudis alternativament (curs / empresa) permet acumular lliçons teòriques i experiències professionals. Els períodes en una empresa s’integren així en una lògica educativa de posar en pràctica els coneixements adquirits. IMERIR ofereix aquesta oportunitat per a cadascun dels seus cursos de formació. L’estudiant es converteix així en un autèntic col·laborador de l’empresa, amb la condició d’empleat i la remuneració que l’acompanya.

Al llarg del curs IMERIR, el món professional és el centre del procés educatiu. De fet, el 50% dels cursos impartits són impartits per professionals. Això és una garantia de la rellevància i adequació dels temes tractats. A més, les principals orientacions dels cursos es decideixen d’acord amb els professionals.

00 imerir homepage modifs header visuel 8 1024x488 1 - IMERIR