Llicenciatura professional, Administrador de Sistemes

Llicenciatura professional, Administrador de Sistemes

Llicenciatura Professional professions lligades a la Informàtica : Administració i Seguretat dels Sistemes i de les Xarxes, Carrera: Administrador de Sistemes

Accessible en la formació en Alternança, la llicenciatura Professional Administrador de Sistemes ADMISYS és una formació de la UFR Ciènces Exactes i Experimentals (SEE) en col-laboració amb l’IMERIR que proposa una formació pluridisciplinària en la informàtica orientada en direcció dels sistemes  d’explotacions i de les xarxes. Ofereix competències polivalents en aquests dominis.

La formació comporta aproximadament 450 h d’ensenyament i 120 h de projectes tutorats. La carrera de la llicenciatura professional aporta uns ensenyaments teòrics i professionals, posat en aplicació en el paper de projectes tutorats i de l’alternança en l’empresa.

El treball personal de l’estudiant (individual o en un grup) ocupa una plaça important en l’avaluació. Aquesta implicació és apreciada per a l’elaboració d’una memòria i per una defensa oral pel projecte tutorat i l’alternança en l’empresa.

Objectius

Aquesta llicenciatura Professional té com a objectiu de formar estudiants de Batx+2 cièntific o tecnològic que volen especialitzar-se en el domini de l’administració de sistemes i de les xarxes.

La formació és orientada en direcció de l’administració de sistemes d’explotacions Linux i Windows, el desplegament i l’administració de les aplicacions (serveis o bases de dades MySQL, SQL server i Oracle) en xarxa, la gestió i l’organització dels accés de xarxes, la gestió del parc material i de les còpies de seguretat, la gestió dels utilitzadors, les tècniques de virtualització però també la posada en plaça de les polítiques de seguretat. Els nombrosos tallers, que són animats, per uns intervinents professionals, i l’organització de projectes tutorats que permeten la posada en situació real dels estudiants.

La llicenciatura Professional permet un contacte real amb el món del treball de manera que permet als estudiants d’aprofundir la formació i el projecte Professional i també de facilitar l’inserció en el mercat de treball.

Saber-fer i competències

Uns administradors de sistemes i de les xarxes bastant polivalents capaços de :

 • controlar els sistemes d’explotacions Windows i Linux
 • desenvolupar i administrar unes bases de dades
 • administrar uns serveis en xarxes
 • desenvolupar les polítiques de seguretat
 • virtualitzar servidors, aplicacions, infraestructures
 • concebre, desenvolupar,solucions de xarxes,
 • administrar un projecte

Accessible en la formació en Alternança, aquesta llicenciatura Professional s’organitza en dos semestres que es desenvolupen a la Universitat de Perpinyà Via Domitia en els Pirineus-Orientals (Catalunya Nord) en col-laboració amb l’IMERIR.

El primer semestre se composa de quatre unitats que tracten:

 • de coneixements de basa que permeten a l’estudiant de ser capaç de definir les necessitats en les xarxes d’una empresa, de controlar els elements fonamentals de les tecnologies de xarxes.
 • de nocions d’organització per la posada en plaça d’una comunicació eficaç amb el respecte de les regles de l’empresa al nivell del dret,
 • de l’administració de xarxes que permet a l’estudiant de controlar el desplegament d’un sistema d’informació,
 • del sistema d’informació que ajudarà l’estudiant en l’explotació eficaç d’un sistema d’informació.

El segon semestre se composa de quatre unitats que tracten:

 • de l’administració i de serveis de xarxes, que permet a l’estudiant de configurar i de posar en plaça una xarxa informàtica,
 • de l’interconnexió de xarxes que permet a l’estudiant d’assegurar la disponibilitat d’un sistema d’informació
 • de la seguretat dels sistemes d’informació, que li permet d’assegurar la seguretat d’una infraestructura que té un sistema d’informació i assegurant uns serveis.
 • del management d’un projecte informàtic (administrar, comunicar, decidir).

Carreres professionals

Sectors d’activitats :

 • PME-PMI (Petites i Mitjanes Empreses, Petites i Mitjanes Industries) (administració sistema, gestió, administració de les xarxes internes i/o allunyades, de les bases de dades i de sistemes informàtics de tots tipus)
 • SSII (societats de serveis i d’enginyeria informàtica)
 • Sectors dels treballs locals : administracions, col-lectivitats territorials, col-legis, liceus, establiments de salut,…

Tipus de treballs accessibles :

 • administrador de sistemes/xarxes/bases de dades
 • administrador del sistema d’informació
 • cap de projecte en la integració
 • desenvolupament i explotació
 • tècnic de les telecomunicacions i de l’informàtica
 • responsable manteniment programa i material per les xarxes
 • informaticià d’estudi
L'essencial
Llicenciatura Professional Administrador de Sistemes de la Universitat de Perpinyà Via Domitia, en col-laboració amb l'IMERIR
 • Nivell d'entrada
  Estudiants titulars d'un Batx+2, BTS SIO, BTS IIRIST, DUT Informàtic, DUT xarxes i telecomunicacions, 2nd any de Llicenciatura Ciències, Tecnologies i Salut menció Informàtica pot ser millor (antigament DEUG MIAS o diplomes equivalents en unes disciplines informàtiques), DEUST, que té les competències requerides per la Comissió Pedagògica.
 • Validació
  Diploma Batx+3, Llicenciatura professional oficis de l'informàtica: Administració et Seguretat dels Sistemes i de les Xarxes, Carrera: Administrador de Sistemes
 • Durada
  1 any
 • Alternança
  Períodes de 2-3 setmanes
 • Costos
  Gratuït en cicle d'aprenentatge
Documentació
Telecargar