Licenciatura professional, desenvolupador de solucions mòbils i connectat

Licenciatura professional, desenvolupador de solucions mòbils i connectat 1

Presentació de la formació

La formació de « desenvolupador de solucions mòbils i connectat» (DSMc) és accessible en aprenentatge, formació inicial, contracte de professionalització i VAE.

La formació se fa en un any sobre aquest principi :

 • de setembre a desembre: formació intensiva a iOS®, Android™ i Serveis Web
 • de gener a maig : aprofundiments tècnics
 • de juliol a setembre: pràctica professional seguida d’una memòria i d’una defensa oral.

Els aspectes estudiats

Els cursos d’iOS i d’Android cubren totes les bases necessàries a la creació d’una aplicació mòbil moderna i connectada. Els instructors són professionals experimentats que comparteixen les millores pràctiques d’interconnexió utilitzador, seguretat, publicació, persistència de les dades, captura de audio-video, geolocalització, notificacions, prestació, mutualització del codi amb l’ajuda de biblioteques, etc. Més enllà de les aplicacions mòbils, els candidats aprendran a interconnectar-se amb objectes connectats i a desenvolupar les infraestructures necessàries al funcionament de les aplicacions per mitjà del Web, de serveis contenitzadors i que podren ser desenvolupats en els serveis cloud.

Llista no exhaustiva dels llenguatges estudiats: Swift, Kotlin, Java, Objective-C, SQL, …
Amb l’avaluació, representa a prop de 500 hores de formació.

Diploma

Aquest diploma és inscrit al Repertori Nacional de la Certificació Professional. Per més informacions sobre aquest diploma “desenvolupador de solucions mòbils i connectat” podeu consultar la fitxa RNCP.

Carreres professionals

Sectors d’activitats :

 • Agència web / communicació
 • Directament pel client
 • Editor de programes
 • En autonomia

Tipus de treballs accessibles :

 • Creador de solucions mòbils
 • Desenvolupador d’aplicacions mòbils
 • Desenvolupador informàtic
 • Encarregat de projectes d’aplicacions mòbils
 • Encarregat d’estudis i del desenvolupament informàtic
 • Integrador d’infraestructura mòbil
 • Administrador d’infraestructura mòbil
L'essencial
Desenvolupador de solucions mòbils i connectat
Formar especialistes en la concepció i el desenvolupament d'aplicacions (iOS, Android, Windows) pels smartphones i tauletes tàctils
 • Nivell d'entrada
  Estudiants titulars d'un Batx +2/3 (DUT, BTS, Llicenciatura científica o professional)
 • Validació
  Diploma Batx+3 / nivell 2 (França) i nivell 6 (Europa) títol reconnegut per l'Estat i matriculat al Repertori Nacional de les Certificacions Professionals (RNCP)
 • Durada
  1 any
 • Alternança
  Períodes de 2-3 setmanes
 • Costos
  Gratuït en cicle d'aprenentatge ; 6500 / any en cicle d'estudiant
 • Diploma doble
Documentació
Telecargar