Licenciatura professional, Full Stack Native Mobile App Developer

Licenciatura professional, Full Stack Native Mobile App Developer

Presentació de la formació

La formació de « Full Stack Native Mobile App Developer» (MAD) és accessible en aprenentatge, formació inicial, contracte de professionalització i VAE.

La formació se fa en un any sobre aquest principi :

 • de setembre a desembre: formació intensiva a iOS®, Android™ i Serveis Web
 • de gener a maig : aprofundiments tècnics
 • de juliol a setembre: pràctica professional seguida d’una memòria i d’una defensa oral.

Els aspectes estudiats

Els cursos d’iOS i d’Android cubren totes les bases necessàries a la creació d’una aplicació mòbil moderna i connectada. Els instructors són professionals experimentats que comparteixen les millores pràctiques d’interconnexió utilitzador, seguretat, publicació, persistència de les dades, captura de audio-video, geolocalització, notificacions, prestació, mutualització del codi amb l’ajuda de biblioteques, etc. Més enllà de les aplicacions mòbils, els candidats aprendran a interconnectar-se amb objectes connectats i a desenvolupar les infraestructures necessàries al funcionament de les aplicacions per mitjà del Web, de serveis contenitzadors i que podren ser desenvolupats en els serveis cloud.

Llista no exhaustiva dels llenguatges estudiats: Swift, Kotlin, Java, Objective-C, SQL, …
Amb l’avaluació, representa a prop de 500 hores de formació.

Diploma

Aquest diploma és inscrit al Repertori Nacional de la Certificació Professional (RNCP). Per més informacions sobre aquest diploma “Full Stack Native Mobile App Developer” podeu consultar la fitxa RNCP.

Carreres professionals

Sectors d’activitats :

 • Agència web / communicació
 • Directament pel client
 • Editor de programes
 • En autonomia

Tipus de treballs accessibles :

 • Creador de solucions mòbils
 • Desenvolupador d’aplicacions mòbils
 • Desenvolupador informàtic
 • Encarregat de projectes d’aplicacions mòbils
 • Encarregat d’estudis i del desenvolupament informàtic
 • Integrador d’infraestructura mòbil
 • Administrador d’infraestructura mòbil
L'essencial
Full Stack Native Mobile App Developer
Formar especialistes en la concepció i el desenvolupament d'aplicacions (iOS, Android, Windows) pels smartphones i tauletes tàctils
 • Nivell d'entrada
  Estudiants titulars d'un Batx +2/3 (DUT, BTS, Llicenciatura científica o professional)
 • Validació
  Diploma Batx+3 / nivell 2 (França) i nivell 6 (Europa) títol reconnegut per l'Estat i matriculat al Repertori Nacional de les Certificacions Professionals (RNCP)
 • Durada
  1 any
 • Alternança
  Períodes de 2-3 setmanes
 • Costos
  Gratuït en cicle d'aprenentatge ; 6500€ / any en cicle d'estudiant
Documentació
Telecargar