Ajudes per a l’aprenentatge

Voleu contractar  un col-laborador per la via de l’alternança.                                                                                       Dos tipus de contractes poden interessar-vos, el contracte d’aprenentatge i el contracte de professionalització, cadascun té avantatges financers i fiscals particulars.

Contractar un aprenent o un contracte de professionalització té uns quants avantatges per la vostra empresa :

  • ajudes en que concerneix els recursos humans,
  • avantatges financers.

Avantatges en que concerneix els recursos  humans :

  • Contractar aprenents o de contractes de professionalització constitueix per vosaltres la millora eina de gestió previsional de les competències ;
  • Permet un desenvolupament eficaç dels vostres recursos humans ;
  • Teniu la possibilitat d’integrar un col-laborador operacional ;
  • Es garantir una contractació fiable de qualitat i durable.

Enllaços útils :