Aprenentatge

Formació en aprenentatge

Contracte d’aprenentatge

L’aprenentatge és un sistema de formació per alternança que permet l’adquisició de nous coneixements i competències a l’escola, amb una plafinicació dels cursos alternant amb una feina remunerada en una empresa.

Més enllà de l’adquisició de competències i experiència que ofereix l’aprenentatge, l’altra avantatge important és l’ensenyament gratuït, a més dels salaris que l’aprenent rep de la seva empresa.

Seguir estudis amb l’aternança escola/empresa permet combinar experiències teòriques i professionals. Els períodes empresarials s’integren en una lògica pedagògica. L’IMERIR ofereix aquesta oportunitat per a cadascuna de les seves formacions. L’estudiant esdevé un veritable col·laborador de l’empresa, amb la condició d’empleat i una remuneració.

Al llarg del cursus IMERIR el món professional és al centre del procés pedagògic. De fet, més de 20% dels cursos són assegurats pels professionals. És una garantia de la pertinència dels subjectes ensenyats. A més, les orientacions principals dels ensenyaments són decidits de comú acord amb els professionals.

Estudiant/Aprenent: quina diferència?

L’única diferència entre estudiants i aprenents consisteix en projectes complerts pels estudiants llavors que els aprenents són en alternança empresarial. Els estudiants tenen hores dedicades a la gestió de projectes, sota la responsabilitat d’un professor, el que equival al nombre d’hores que els aprenents passen a les empreses (excloent les pràctiques). Els aprenents realitzen la gestió de projectes en l’empresa, sota la responsabilitat del seu tutor de l’empresa.

Més informacions : El contracte d’aprenenatge

Remuneració d’un aprenent

Exàmens i diplomes

Els exàmens són al mateix temps per a tots els alumnes El diploma és obtingut per a tots en les mateixes condicions :

  • mitjana acadèmica en totes les concentracions pedagògiques i cap nota eliminatòria,
  • pràctiques professionals validades per l’empresa,
  • Memòria de final d’estudis i (segons la formació) una defensa oral davant un jurat.