Aprenentatge

L’aprenentatge és un sistema de formació per alternança que permet l’adquisició de nous coneixements i competències a l’escola, amb una plafinicació dels cursos alternant amb una feina remunerada en una empresa. Més enllà de l’adquisició de competències i experiència que ofereix l’aprenentatge, l’altra avantatge important és l’ensenyament gratuït, a més dels salaris que l’aprenent rep de la seva empresa.

Aprenentatge 1

Seguir estudis amb l’aternança escola/empresa permet combinar experiències teòriques i professionals. Els períodes empresarials s’integren en una lògica pedagògica. L’IMERIR ofereix aquesta oportunitat per a cadascuna de les seves formacions. L’estudiant esdevé un veritable col·laborador de l’empresa, amb la condició d’empleat i una remuneració. Al llarg del cursus IMERIR el món professional és al centre del procés pedagògic. De fet, més de 20% dels cursos són assegurats pels professionals. És una garantia de la pertinència dels subjectes ensenyats. A més, les orientacions principals dels ensenyaments són decidits de comú acord amb els professionals.