Calendaris de les formacions en alternança

Formació Informàtica i Robòtica en alternances

El principi de la formació en alternança permet que l’aprenent benefecia d’un doble aprenentatge: el de l’escola i el de l’empresa, en la qual està seguit per un tutor (mestre d’aprenentatge). Aquestes dues formacions són complementaris. L’escola desenvolupa el coneixement lllavors que l’empresa desenvolupa l’experiència del saber ser i del saber fer.

Apliquem la mateixa programació de cursos per a aprenents i estudiants en formació inicial. L’objectiu és que els aprenents segueixin classes al mateix temps que els estudiants i així poden beneficiar dels mateixos ensenyaments.

  • L’empresa és informada trimestralment dels resultats als mòduls d’ensenyament seguits pels alumnes.
  • L’escola és informada de les activitats de l’aprenent a l’empresa.
  • El tutor de l’escola visita anualment l’empresa.
  • Els programes pedagògics són els mateixos per l’aprenentatge i la formació inicial.

L’única diferència entre estudiants i aprenents consisteix en projectes que l’IMERIR organitza pels estudiants en lloc d’un període en empresa. Per tant, els estudiants tenen més hores dedicades a la gestió de projectes, sota la supervisió d’un professor. Els aprenents realitzen la gestió de projectes amb l’empresa, sota la responsabilitat del seu tutor. Tanmateix, hi han projectes de l’escola en els quals estudiants i aprenents treballen junts.

Diploma: “Manàger de sistemes Informàtic i Robòtic, Batx+5”

El grau MSIR Intel-ligència ArtificialMSIR Internet dels objectes i CloudMSIR CiberseguretatMSIR Robòtica d’innovació dura tres anys amb empreses de tot el territori francès. Aquest grau proposa períodes amb una formació en alternança, amb temps suficient per facilitar el transit entre diverses zones geogràfiques, el calendari de les dates de la formació en alternança:

Diploma: “MAD, Full Stack Native Mobile App Developer, Batx+3”

El grau Full Stack Native Mobile App Developer dura un any, el calendari de les dates de la formació en alternança:

Diploma: “Licenciatura Professional Administrador de Sistemes, Batx+3”