Internacional

Viviu l'experiència ERASMUS amb l'IMERIR i els seus associats Universitaris Europeus

 

IMERIR i els seus associats Universitaris Internacionalment

IMERIR ha constituït una xarxa europea d’associats universitaris, signatarisos de protocols fins al 2020. Els programes d’estudis proposats per aqueixos diferents associats varien (cursos i projectes) i s’inscriu perfectament en la carrera d’estudis IMERIR. Llista(no exhaustiva) dels paaïsos/universitats associats:

Principis generals

El programa Erasmus + per l’ensenyament superior contribueix a la realització d’un espaï europeu de l’ensenyament superior perseguint diversos objectius com:

  • l’amelioració de la qualitat i el reforçament de la dimensió europea de l’ensenyament superior
  • l’increment de la mobilitat dels estudiants, dels professors i del personal universitari
  • el reforçament de la cooperació multilateral
  • la transparència i el reconeixement de les qualificacions adquirides
  • l’intternacionalització dels establiments superiors europeus

El programa favorisa les accions de mobilitat a Europa i a l’internacional pels estudiants (péríodes d’estudis o de pràctica), pel personal dels professors, així que el conjunt dels personals dels establiments d’ensenyament superior.
Facilita també les accions de cooperació gràcies a les cooperacions estratègiques, les aliances del coneixement o dels projectes de reforçament de les capacitats, dels Màsters conjunts.
IMERIR adhereix a la Carta Erasmus + per l’Ensenyament superior (ECHE) i organitza en conseqüència els programes de mobilitats estudi i de mobilitat de l’ensenyament.

 Les ajudes financeres

El candidat al programa Erasmus pot beneficiar d’una beca comunitària que facilita la presa en compte del seu allotjament i del seu desplaçament; per més informacions consulteu http://www.agence-erasmus.fr.