Candidats que entren

Durada de la mobilitat : 4 mesos

Data de mobilitat : Semestre 1, de setembre fins al gener

Data limita d’inscripció : Juny

Programa d’estudis a l’IMERIR (cursos en anglès) MSIR (1A) :

 • Algorithms and data structures ; 4 ECTS
 • C Programming OS and networking ; 4 ECTS
 • FabLab project – Automatism ; 3 ECTS
 • Introduction to mobile robotics ; 4 ECTS
 • Introduction to mobile robotics, MakerFaire project ; 4 ECTS
 • Introduction to mobile robotics, NAO ; 4 ECTS
 • Mathematics ; 3 ECTS
 • PMI (10), Project management ; 2 ECTS
 • UML, Unifiesd Modeling Language ; 1 ECTS
 • English ; 3 ECTS
 • PMI (1-5), Project management ; 4 ECTS
 • Maker Faire Project ; 12 ECTS

Programa d’estudis a l’IMERIR (cursos en anglès) MSIR (2A) : 

 • Propositional Logic ; 2 ECTS
 • Software designing and development processes ; 1 ECTS
 • C++ Programming and Framework Qt ; 4 ECTS
 • Introduction to AI ; 3 ECTS
 • C programming and networking ; 2 ECTS
 • CAD and 3D Modelling ; 2 ECTS
 • Real Time Programming ; 2 ECTS
 • ROS (Robotic Operating System) ; 2 ECTS
 • Image processing – 1 ; 1 ECTS
 • Image processing – 2 ; 0.5 ECTS
 • OpenCV ; 0.5 ECTS
 • Software engineering and product life cycle ; 2 ECTS
 • English ; 3 ECTS
 • Simultrain (PMI 2A 6 to 9, 11 and 12) ; 3ECTS
 • French as a Foreign Language ; 3 ECTS

Procediment de candidatura, 4 documents a enviar a la coordinadora Erasmus claudine.servat@imerir.com

 • Contracte d’estudis a completar (format PDF).
 • CV (Format PDF ODT DOC).
 • Carta de motivació.
 • Butlletí de notes