Projectes

Pedagogia amb projectes

A través els projectes els estudiants practiquen les eines estudiades a classe i desenvolupen la seva experiència en gestió de projectes (gestió i la planificació dels temps, recursos, limitacions, costos, …).

Distingim tres tipus de projectes:

  • Projectes escolars: pels estudiants mentre que els aprenents estan en alternança empresarial,
  • Projectes d’integració: els estudiants i aprenents participen ; aquests projectes representen la culminació d’un any amb un projecte que requereix l’aplicació de totes les competències adquirides durant l’any,
  • Projectes industrials: casos reals on els estudiants i aprenants treballen en col·laboració amb socis empresarials.Els projectes permeten usar i adquirir coneixements teòrics o habilitats pràctiques útils al món empresarial (responsabilitat, gestió d’equips, limitacions de compliment, control de qualitat, la comunicació dins de la equip i clients corporatius …).

Alguns exemples