Recursos pedagògics

Totes les aules són equipades de projectors de vídeo, d’un accés al Internet, de la WiFi. El portal Web de l’escola dona accés a molts recursos, com ara:

Cada alumne de l’IMERIR té un ordinador portàtil, un ordinador posat a disposició durant tota la durada de l’escolaritat.

Recursos pedagògics 1