logo cap v6 - IMERIR

CATCAR és un innovador projecte de cooperació transfronterera en el camp del patrimoni immaterial. L’objectiu del programa és fer accessible el món carolingi (segles VIII-X) gràcies a les noves tecnologies: contingut multimèdia, cartografia digital, eines de gamificació i altres artefactes de realitat augmentada. Aquest període històric presagiava la construcció de l’actual Unió Europea.

Catalunya compta amb un dels fons documentals més rics d’Europa d’aquest període. CATCAR crearà una plataforma virtual d’accés obert i altres productes d’innovació digital que recrearan la societat i el paisatge de la Catalunya carolíngia.

Els objectius de CATCAR són:

  • Preservar la documentació carolíngia en format digital, patrimoni immaterial essencial per conèixer l’origen de la Catalunya actual i la construcció de l’Europa occidental.

  • Transferir la documentació en èxits tangibles, didàctics i lúdics, que permetin fer història i, concretament, la relativa al període carolingi, una contribució atractiva i entenedora per a les aules i també com a alternativa d’oci cultural.

  • Feu que tota aquesta documentació sigui accessible per a tothom que estigui interessat en aquest període històric.

  • Utilitzeu aquesta literatura fins ara restringida per ampliar estudis d’antropologia, geografia, economia, estadística i altres disciplines socials. Els resultats d’aquest treball seran extensibles a problemes i reptes actuals com el canvi climàtic, l’aparició i desaparició de cultius, la mobilitat social o els accidents geometeorològics, temes d’especial interès per als responsables de la planificació territorial.

  • Promoure i desenvolupar vincles i sinergies entre els sectors públic i privat, centres de recerca, centres professionals i tallers de fabricació digital per tal de facilitar la transferència de coneixement.

El projecte ha estat cofinançat al 65 % pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través del Programa Interrreg V-A Espanya-FrançaAndorra (POCTEFA 2014-2020). L’objectiu del POCTEFA és reforçar la integració econòmica i social de la zona fronterera Espanya-França-Andorra. La seva ajuda es concentra en el desenvolupament d’activitats econòmiques, socials i mediambientals transfrontereres a través d’estratègies conjuntes a favor del desenvolupament territorial sostenible.


Per a més informació: