Karine JANET

Responsable administrativa, relacions de les empreses i de la vida escolar