Yves RANCOULE

Responsable de les relacions amb les empreses i animador del BusinessLab