Programa pedagògic detallat

Mànager de Sistemes Informàtics i de Robòtica

Aquesta pàgina segueix els detalls dels cursos per any i per a cada pol d'ensenyament

 

Pol informàtic

 • Algorítmica
 • Llenguatge C
 • Sistemes d'explotacions i xarxes
 • Enginyeria i llenguatges WEB
 • Concepció objecte i UM
 • Llenguatge Java
 • Bases de dades
 • Teoria dels Grafs
 • Gramàtica i automats

Pol robòtic

 • Descoberta del Makerspace
 • Bases de l'automàtic
 • Teoria de la robòtica
 • Introducció a la Robòtica Industrial
 • Introducció a la Robòtica de Serveis
 • Introducció a la Robòtica Humanoide
 • Modelització 2D
 • Bases matemàtiques
 • Sistemes embarcats temps real

Pol Management

 • Comunicació
 • Estadístiques i Probabilitats
 • Simulació i Gestió d'Empreses
 • Anglès
 • Metodologia de gestió de projecte basada en PMI
 • Estructures jurídiques de les empreses
 • Mercats públics

Pol informàtic

 • Introducció a l'Intel-ligència artificial
 • Llenguatge C++
 • Llenguatge C avançat
 • Lògica proposicional

Pol robòtic

 • Sistemes embarcats temps real avançat
 • ROS, Robot Operating System
 • Tractament de les imatges i del senyal
 • Introducció a OpenCV
 • Modelització 3D
 • Infografia i CAO

Pol management

 • Metodologia avançada de gestió de projecte basada en PMI
 • Simulació de projecte
 • Enginyeria de programes i cicle de vida del producte
 • Anglès
 • Seminari creació d'empresa
 • Descoberta del BusinessLab

Carrera individualitzada Smart applications

 • Calculabilitat i complexitat
 • Optimització i Meta-heuristica
 • Raonament automàtic i sistemes experts
 • Aprenentatge
 • Representació dels conèixements

Carrera individualitzada Robòtica i noves Bases d'innovacions

 • Estudi i definició dels us del robot
 • Concepció mecànica i CAO
 • Selecció materials i programes
 • Prototipatge
 • Modelització i simulació
 • Muntatge i combinació
 • Lleis de comanda
 • Programació del robot
 • Entrega del robot

Carrera individualitzada Smart objectes i Cloud

 • Infraestructures distribuïdes
 • Solucions de programes pel Cloud
 • Desenvolupar solucions IoT
 • Multi-agents
 • Fonamentals dels protocols de xarxes
 • Desplegament i Manteniment Cloud
 • Garantir la confidencialitat de les dades per les xifres
 • Criptografia
 • Aspectes ètics i jurídics

Carrera individualitzada Seguretat informàtica de les industries Conectades

 • Seguretat informàtica de les infraestructures de sistemes i de xarxes
 • Seguretat dels mòbils, del Cloud i de l'IoT
 • Seguretat de les dades
 • Gestió de projecte, mètodes i cultura ciberseguretat

Mobilat Erasmus

 • Alemanya (Bonn) – Universität Bonn
 • Croàcia (Zagreb) – Algebra University College
 • Dinamarca (Aalborg) – Aalborg University
 • Espanya (Girona) – Universitat de Girona
 • Estònia (Tallinn) – Tallinn University
 • Finlàndia (Hämeenlinna) – Hamk University of applied Sciences
 • Finlàndia (Rovaniemi) – Lapin AMK University of applied Sciences
 • Hongria (Budapest) – Óbudai Egyetem
 • Irlanda (Dublin) – Institute of Technology Blanchardstown
 • Països-Baixos (Groninguen) – Hanze University of Applied Sciences
 • Polònia (Cracòvia) – Cracow University of Technology
 • Portugal (Bragança) – Plytechnic Institute of Brangança
 • Romania (Cluj-Napoca) – Babes-Bolyai University
 • Rússia (Innopolis) – Innopolis University

Mobilitat Erasmus for Young Entrepreneurs

 • Eduforma SRL (Itàlia)
 • Fundatia Danis (Romania)
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie (Polònia)
 • Smart Umbrella Management Solutions E.E. (Grècia)
 • Amadeus Verein fur Transnationale Bildung (Àustria)
 • Malta Enterprise (Malta)
 • Business Confederation of Macedonia (F.Y.R.O.M.)
 • Quarter Mediation (Holanda)
 • IMERIR (França)