FAQ

L’enginyer d’objectes connectats gestiona projectes IoT (Internet Of Things) en diversos nivells: arquitectura de xarxes d’objectes connectats, disseny i desenvolupament d’aquests objectes, anàlisi i processament de dades també. com diverses optimitzacions de disseny industrial, UX (User eXperience)
A més del disseny de sistemes connectats, l’enginyer d’objectes connectats treballa en programació, muntatge de diversos components electrònics, confecció d’esquemes i prototips, cablejat, proves i supervisió. Així, els enginyers IoT segueixen els productes que dissenyen al llarg del seu cicle de vida per permetre’ls aprendre com funciona realment el seu disseny, amb l’objectiu de poder crear productes cada cop més productius i eficientsen el futur.
Un enginyer d’objectes connectats que comença pot tenir un salari d’uns 2.800 euros nets. El salari mitjà anual dels enginyers d’objectes connectats a França és d’entre 35 i 40K € bruts.
Les àrees que requereixen un enginyer d’objectes connectats són nombroses: salut i agricultura connectada, ciutats intel·ligents, domòtica, supervisió, etc. empreses principals, fabricants de components i fins i tot fabricants. Així, les feines que pot desenvolupar un enginyer en objectes connectats són molt diverses i poden evolucionar al llarg d’una carrera.
L’enginyer d’Intel·ligència Artificial ha de tenir diverses habilitats: fonaments en IoT i tecnologia de xarxes mòbils, disseny d’arquitectures de plataformes i xarxes segures, disseny tècnic de nous productes en col·laboració amb experts en la matèria, anàlisi de processos. de dades massives generades per objectes connectats i, finalment, pensant en experiència d’usuari (UX)
Un enginyer d’objectes connectats pot treballar com a responsable de projectes d’innovació (disseny i desenvolupament de productes innovadors), dissenyador de serveis (disseny de serveis i / o plataforma de serveis), arquitecte de solucions convergents (associat arquitectures de xarxes i plataformes per crear solucions de servei) i, finalment, desenvolupador d’aplicacions mòbils.
L’entrada al cicle d’enginyeria (durada: tres anys) es fa mitjançant examen competitiu després de la Prepa (MPSI o PCSI) o per qualificació (L2 / L3, BTS o DUT en ciència o tecnologia). Per tant, és possible seguir el curs de formació inicial o en continuitat.