FAQ

L’enginyer en ciberseguretat ha d’assegurar la fiabilitat i la seguretat dels sistemes informàtics d’una empresa. Així, el seu objectiu és prevenir possibles atacs cibernètics protegint les empreses a diferents escales: arquitectura, accés a la xarxa, protocols de comunicació, aplicacions, serveis i accés a dades.
L’enginyer en ciberseguretat ha de: analitzar la fiabilitat dels diversos sistemes (aplicacions, llocs, etc.). Buscar tots els defectes que han de ser corregits. Instal·lar el maquinari necessari per protegir aquests mateixos sistemes. Sensibilitzar tots els usuaris i diversos empleats que siguin conscients de les bones pràctiques en seguretat digital (protecció de dades). Està pendent constantment de les darreres novetats que puguin millorar la seguretat. Finalment, en cas de ciberatac, ha de reparar i enfortir els sistemes perquè no es torni a produir.
Els graduats solen trobar feina en menys de 3 mesos amb salaris atractius (43K € / any de mitjana). Així, un enginyer en ciberseguretat al començament de la seva carrera pot reclamar un sou brut d’uns 3.600 € al mes. Això, amb experiència, pot augmentar molt ràpidament.
Molt popular al sector bancari i sanitari, on la protecció de dades és un problema crucial, l’enginyer en ciberseguretat també pot treballar com a consultor de protecció de xarxes en empreses de diferents dimensions. No hi ha dubte que aquesta professió és una professió de futur i que aquests enginyers tindran un paper clau en el futur digital.
És possible que un enginyer en ciberseguretat pugui evolucionar cap a llocs de direcció liderant els seus propis equips d’enginyers per garantir la seguretat de la seva empresa. Això no és tot, també és possible que evolucioni com a empresari o pujar l’escala dins de grans grups per obtenir habilitats i responsabilitats.
Es recomana fermament als enginyers en ciberseguretat: dominar l’anglès, tenir un esperit d’anàlisi i anticipació rigorosos, tenir coneixements tècnics i una certa adaptabilitat davant dels desenvolupaments tecnològics i, finalment, comunicar-se i gestionar un treball. com a equip
L’enginyer en ciberseguretat ha de tenir moltes competències, però sobretot s’ha d’especialitzar en informàtica. A més de les seves habilitats de desenvolupament de TI (C ++, Javascript, etc.), ha de conèixer de manera imperativa els diferents sistemes operatius (Windows, Linux, Mac OS), així com les operacions de vegades molt complexes d’arquitectures de xarxes (parc informàtic) que són internes o externes.
L’entrada al cicle d’enginyeria (durada: tres anys) es fa mitjançant examen competitiu després de la Prepa (MPSI o PCSI) o per qualificació (L2 / L3, BTS o DUT en ciència o tecnologia). Per tant, és possible seguir el curs de formació inicial o en continuitat.