L’equip

L'IMERIR és constituïda d'un equip que manté un diàleg permanent amb els estudiants, els aprenents, les empreses i els organismes associats.