Un ensenyament divertit i eficaç

A través de projectes, els estudiants posen en pràctica les eines estudiades a classe, apliquen mètodes analítics i desenvolupen la seva experiència en la gestió de projectes gestionant i planificant temps, recursos, restriccions, costos …

Distingim principalment tres tipus de pedagogia de projectes:

  • Projectes escolars: els que es donen als estudiants mentre els aprenents treballen.
  • Projectes d’integració: hi participen estudiants i aprenents, aquests projectes representen la culminació d’un any amb un projecte que requereix la implementació de totes les competències adquirides durant l’any.
  • Projectes industrials: aquests projectes són casos reals en què els estudiants treballen en col·laboració amb empreses col·laboradores. Els projectes industrials permeten utilitzar i adquirir coneixements teòrics, implementar habilitats pràctiques i desenvolupar capacitats de comportament (innovació, responsabilitat, gestió d’equips, respecte a les limitacions, enfocament de qualitat, comunicació dins de l’equip i amb el client corporatiu …).

Alguns exemples de pedagogia de projectes