Les associacions

El Despatx dels alumnes (BDE) i el BDS

Les associacions 1El “bureau des élèves” (BDE – despatx dels alumnes) és una associació que té com a objectiu d’organitzar l’animació dels estudiants, dels aprenents i la coordinació de les activitats estudiants. El BDE elegeix cada any un president i un nou equip per encarregar-se de les animacions extra-escolars, del cap de setmana d’integració als nous Imerians i altres esdeveniments i encontres. El BDE és una part activa e indispensable de la vida de l’escola, reuneix el conjunt de les activitats culturals i esportives de l’IMERIR.

El “bureau des sports” (BDS – El despatx dels esports) té el càrrec exclusiu dels esports.

Les associacions 2

Contacte: bde@imerir.com