Imérir

Institut Méditerranéen d'Etude et de Recherche en Informatique et Robotique

Les associacions

BDE i BDS

El “bureau des élèves” (BDE - despatx dels alumnes) és una associació amb àmbit d'organitzar i animar la vida i les activitats estudiants a l'escola i fora de l'escola. Cada any un nou president i èquip són elegits per encarregar-se de les animacions extra-escolars, del cap de setmana de benvinguda als nous i altres esdeveniments. El BDE és una part activa e indispensable de la vida ludica, cultural i esportiva de l'Imérir.

El “bureau des sports” (BDS) té el càrrec exclusiu dels esports. La inscripció a l'Imérir permet beneficiar de les infraestructures esportives de la Universitat de Perpinyà (UPVD).

Contacte: bde@imerir.com

Associació de Robòtica (APRI)

L'APRI accull els projectes robòtics amb àmbit de facilitar-ne l'administració, la tècnica i el finançament. A travès d'aquesta associació els estudiants desenvolupent competències informàtiques, robòtiques i de gestió de projecte.

Contacte: apri@imerir.com